Nieuwe pagina | Nieuwe pagina | Berthus en Nelly Oktober | Telefoonkaarten japan | Nieuwe pagina | Nieuwe pagina | Cuttlebug embossing folders en stanzen | Double Do Alfabet | Nieuwe producten cuttelbug Verkrijgbaar!!!! | Kaarten gemaakt met de cuttlebug | Algemene informatie | E-mailformulier | Gastenboek | Weblog | Abdim ooievaar | Afrikaanse Gaper | Afrikaanse Maraboe | Afrikaanse Nimmerzat | Afrikaanse Wolhals Ooievaar | Hamerkop ooievaar | Indische Gaper | Indische Maraboe | Indische Nimmerzat | Indische Wolhals Ooievaar | Jariboe | Javaanse Maraboe | Maleise Nimmerzat | Schimmelkop Ooievaar | Schoenbek Ooievaar | Vorkstaart Ooievaar | Witte Ooievaar | Zadelbek Ooievaar | Zwartnek Ooievaar | Zwarte Ooievaar | Zwartsnavel Ooievaar | Wantlist Stork Stamps | Ooievaars postzegels | Ooievaar telefoonkaarten | Double Stork items | Ooievaar postzegellijst | Maximumkaarten | 1e Dagenvelopen | Ooievaar boeken en folders | Ooievaarverzameling | Ooievaarkaarten | Ooievaars schedels en skelletten | kerstkaarten met de cuttlebug

 

 

MALEISE NIMMERZAT          

MYCTERIA CINEREA

 

 

ANDERE BENAMINGEN

Engels                :  Malayan Wood Stork, White malayan Tantalus, Southern Painted Stork
Nederlands        :  Maleise nimmerzat, Javaanse nimmerzat
Duits                  :  Milch Storch
Javaans             :  Walengkada, Walangkada
Sumatraans       :  Kuntul Kelabu
Malay                :  Bloewo, Burong upeh
  
Lengte                  :  91-95 cm
Vleugelslagen      :  205 per minuut

 

  

UITERLIJK

Hij is iets kleiner dan de Indische Nimmerzat (Painted Stork). De Javaanse/Maleise Nimmerzat is en volledig witte vogel, behalve op de vliegveren van de vleugels en de staart, deze zijn zwart met een groene gloed. Zijn naar beneden gebogen snavel, dezelfde vorm als andere bosooievaars is dof en geel en soms opgelicht met wit. Zijn poten zijn dof rood tot een vuurrode kleur. Zijn kale gezichtshuid is grijsachtig (bleke huid) tot donker kastanje bruin, onregelmatig bevlekt met zwart. De iris is donkerbruin tot grijsbruin. Qua uiterlijk is de Javaanse Nimmerzat een doffe versie van zijn Afrikaanse familie - de Yellow Billied Stork.

 

  

UITERLIJK VERANDERD TIJDENS HET BROEDSEIZOEN.

Tijdens het broedseizoen worden de witte veren/pluimen overdekt met een erge vale room gele teint. De vleugelveren en de staartveren hebben lichte bijna witte strepen op het eind. Soms zijn de vleugellijnen overdekt met een zalmkleurig roze  en broedende vogels laten een bijna roze band zien, op de blote huid langs de onderkant van de vleugels. De witte onderstaartveren worden uitgerekt en donzig. De snavel veranderd in een diep geel. De poten worden roodpaars. Het gezicht veranderd in een wijn rode kleur, met een helder rode kleur rond de ogen, en een vale grijs tot crŤme achtige vlekken boven beide ogen.

 

  

UITERLIJK JONGEN

Vlak na de broedtijd veranderd de huid in een feller oranje rood. Beide sexen zijn gelijk, mannetjes zijn gemiddeld echter iets groter en hebben een relatief langere en dunnere snavel. Tijdens het broeden zijn de jongen bedekt met witte dons, na 10 14 dagen komen de contouren van de vleugels te voorschijn, en als ze 5-6 weken oud zijn ze volledig bevederd. Nest jongen hebben een donker bruin-grijze snavel. Onvolwassen jongen zijn grijsachtig bruin van boven met een witte lage rug, romp en staart veren., zwarte vleigveren, en de vleugel belijning is mixed donker bruin met wit. De kop en nek zijn donker bruin. Ongeveer na 10 weken verliezen ze de smalle veren op hun kop en komt er een donker naakte huid voor in de plaats. Na ongeveer 3 maanden veranderd de kleur van de snavel in een warme gele kleur, met een groenachtige gele punt. De iris blijft donker bruin, en de poten zijn vleeskleurig.

 

 

GELUID

Het geluid wat de Maleise Nimmerzat voortbrengt is niet opmerkelijk verschillend van het geluid wat de andere bos ooievaars voortbrengen. Ze zijn gewoonlijk stil, behalve tijdens het broedseizoen. Een stemgeluid die een soort ďfizzingĒ voortbrengt is tot op 75 meter hoorbaar, en wordt voortgebracht tijdens de balts, en snavel klepperen En het vleugel klapperen is soms ook hoorbaar bij het sociale kontakt.  Nestjongen maken een soort kikker achtig kwakend geluid, wanneer ze bedelen.

 

  

VLIEGEN

Ze maken tijdens de vlucht 205 vleugelslagen per minuut. Het zweven met de termiek gebeurd meestal op een hoogte van 1000 tot 1400 meter hoogte. In broedkolonies en voedsel gebieden, werkt het vliegen aanstekelijk, als er een nimmerzat opvliegt volgen er direct een aantal in de buurt.

 

  

DE MALEISE NIMMERZAT EN ANDERE VOGELSOORTEN

Over het algemeen worden alleen de witte reigers en de Aziatische Gaper verward met de Maleise Nimmerzat. De Zilver reigers zijn kleiner en en volledig wit, de Aziatische witte Gaper is kleiner en duidelijk te onderscheiden door de aparte grijze snavel. In het noordelijke deel van Vietnam wordt de Maleise Nimmerzat wel samen gezien met de veel voorkomende en iets grotere Indische Nimmerzat De laatstgenoemde, als volwassene is verschillend door de zwart en witte borst band en vleugelveren, roze onder veren, en over het algemeen grotere zachte delen van kleur.

Onvolwassen zijn beide soorten vrijwel gelijk, alleen is de Indische Nimmerzat over het gehele veren kleed iets donkerder. Er is echter nog een duidelijk verschil tussen de jonge Maleise Nimmerzat en de indische nimmerzat.

De Maleise Nimmerzat heeft een valere ondervleugel, welke in contrast staat met de zwarte vleugelveren, terwijl de jongen van de Indische Nimmerzat een hele zwarte ondervleugel kleur hebben.

 

  

DISTRIBUTIE EN POPULATIE

De Javaanse Nimmerzat was vroeger een wijdverspreide bewoner in zuidoost AziŽ inclusief Kampuchea, Zuid Vietnam, lage landen van MaleisiŽ en verschillende eilanden van IndonesiŽ. Een oude selectie verzamelt in Thailand in 1935 werd recentelijk gelokaliseerd in 1990 (in Morioka en Yano). Een enkel aantal leeft daar nog steeds en gemengde foerageer gebieden met Indische nimmerzatten, kleine adjudanten en reigers. Op de Grand Lac in Kampuchea in April 1068. Er bestaan geen recentelijke meldingen van Thailand. Sommige hebben zich waarschijnlijk opnieuw onderverdeeld in Vietnam na de oorlog van 1963-1975, maar hun broedactiviteiten zijn onbekend. Tot 1989 is deze soort niet broedend aangetroffen in MaleisiŽ. Hoewel er wel Javaanse Nimmerzatten in broedveren kleed gezien zijn in Kuala Gula in Juli 1984 en ongeveer 20 nesten zijn hier gevonden. Hun aantal wordt geschat op 100/150 in dit gebied en de populatie schijnt toe te nemen. De Javaanse nimmerzat broed op verschillende eilanden van IndonesiŽ op de noordkust van Java, broeden ze op twee eiland reservaten. Er zijn in 1968 broedende Javaanse Nimmerzatten gezien In :ulua Dua en op Pulau Rambut in de zeventiger jaren. Deze soort broed op oost Sumatra in de Hutan Bakau Pantai Timor reservaat in de Jambi provincie. Ook wordt hij regelmatig gesignaleerd in Riau en zuid Sumatra in lampung provincie van de Way Kambas Game preserve. Op Sulawesi, Uttley werden volwassen en onvolwassen vogels gezien, maar er werden geen nesten gevonden in 1987. Waarschijnlijk gaat het hier om een kleine populatie aan de monding van de Sulawath rivier. Bij uitzondering is hij gezien in kalimantan. Sinds de 2e wereld oorlog is hij overal zeldzaam. De Javaanse Nimmerzat zwerft en verdwijnt na het broedseizoen, maar er is maar weinig bekend over dit trekgedrag. Hij zwerft van September tot April.

Waarschijnlijk op zoek naar goede voedselgebieden, maar trekt daar even zo snel weer weg, afhankelijk van de regens, voedsel aanbod, bedreiging en verstoringen. Hij komt tijdens de seizoenen op Bali, Sumbawa en andere gebieden van Java. Zoín 1000 individuele vogels bezoeken tijdens het seizoen de noordkust van west Java en dat zijn waarschijnlijk de grote groep migranten uit Sumatra. In Sumatra zijn onvolwassen Javaanse Nimmerzatten gezien in de omgeving van het eiland soms op 900 meter hoogte. Omdat het leefgebied van de Javaanse nimmerzat zo ontoegankelijk is, is hun aantal moeilijk in te schatten, waarschijnlijk minder dan 5000. Verschillende kleine sub populaties verblijven in vaste gebieden op Sumatra en IndonesiŽ. In de Jambi provincie werden in Juli van 1985 74 aktieve nesten gevonden binnen het Hutan Bakau Pantai timor reservaat. In September 1988 werden nestelende Javaanse nimmerzatten vanuit de lucht geobserveerd in 3 kolonies in de zuid Sumatraanse provincie. Waarschijnlijk 900 volwassenen en tenminste 150 jongen werden geteld en het aantal nesten werd geschat op 1000. In de Lampung provincie werden 116 Javaanse nimmerzatten gezien in een enkele groep in November 1985. Bij Pulau Rambut west Java waren minimaal 14 actieve nesten in 1984 met een maximum van 76 volwassenen. In 1987 stelde men vast dat er langs de noordkust van West Java zoín 356-408 Javaanse nimmerzatten leefden. Ongeveer 100 Javaanse nimmerzatten verblijven in Kuala Gula noord MaleisiŽ 1989 en ongeveer 20 nestparen werden daar in November 1989 gevonden.

 

 

ECOLOGIE

De Javaanse Nimmerzat komt voornamelijk voor in lage gebieden en is veel gezien in de mangrove moerassen aan de kust. Hij komt ook voor bij waterrijke gebieden zoals vijvers, meertjes, moerassen, getijde modderbanken en zoutpannen en bezoekt ook vispoelen en rijstvelden. In getijde gebieden bepaald eb en vloed het foerageer patroon van de Javaanse Nimmerzat. Behalve een kleine populatie vlakbij Grandlac, Kampuchea lijken de meeste Javaanse nimmerzatten de voorkeur te geven aan zoet water en moerasgebied.

 

  

FOERAGEERGEDRAG

De Javaanse nimmerzat foerageert vaak samen met andere waadvogels als de kleine adjudant en de grote witte reiger. Hij foerageert langzaam lopend en onderzoekt met zijn snavel gedeeltelijk geopend en beweegt zich van de ene naar de andere kant door de modder. Hij roert ook met zijn poten. De hoofdmethode is op gevoel, maar hij lokaliseert de modderspringers die veel voorkomen op de modderbanken in IndonesiŽ en Vietnam op zicht.

In de broedkolonie Pulau Dua, Java werden de af en aan vluchten met name waargenomen bij volle maan, wat betekend dat ze niet alleen foerageren maar ook sínachts hun nesten bezoeken.

 

  

VOEDSEL

Hun hoofdvoedsel bestaat uit vis, met name modderspringers in MaleisiŽ, maar ook kikkers en slangen. Een ouder Javaanse Nimmerzat voerde vissen van ongeveer 20 cm, paling en modderspringers aan haar jongen in het nest op Java.

 

 

RUST

Tijdens vloed rusten de Javaanse nimmerzatten uit in de mangrove bossen. Ze schijnen best wel verlegen te zijn en kwetsbaar voor verstoringen. Maar de vogels konden gemakkelijk benaderd worden in hun nestgebied.

 

  

BROEDGEWOONTEN

In IndonesiŽ vindt het broeden na de regentijd plaats, tijdens het droge seizoen dat ongeveer tot Oktober duurt.

Deze soort is waarschijnlijk afhankelijk van gedeeltelijk waterniveau voor het broeden. De start van het broedseizoen gaat waarschijnlijk samen met de maximale aanwezigheid van groepen vis dat gevolgd wordt door de voortplanting van de vissen in de regentijd.

 

  

NEST

De nesten worden gemaakt van takken en afgewerkt met zoetwater vegetatie. De nesten zien er hetzelfde uit als de nesten van de blauwe reiger, maar iets meer robuust en bestaan uit meerdere dikke zijtakken.

 

 

NESTPLAATS 

In Java worden de nesten vaak in zwarte mangroven gebouwd op zoín 8-30 meter hoogte. En op Sumatra waren de nesten gelokaliseerd in de rode mangroven. Bij de noordkust van Java op Pulau Rumbut werden de nesten op toppen van de hoogste bomen gebouwd, soms wel 30 meter boven de grond. Een paar grote bomen aan de kant van het eiland worden geprefereerd boven de lagere mangroven en dicht begroeide bosjes die ook gebruikt worden door andere waadvogels. Soms zijn nesten van Javaanse nimmerzatten ook wel op 4 meter hoogte gebouwd.

Jammer genoeg is de Pulau Dua sinds de jaren 70 dichtgeslibd en geeft nu toegang aan mensen en andere roofdieren. En sinds die tijd broeden er geen Javaanse nimmerzatten meer. Verschillende zuid Sumatraanse kolonies werden 2-15 meter hoog gebouwd in de mangroven zoín 1-4 km uit de kust. Hier nestelen ze vaak samen met de kleine adjudant, witte Ibis en verschillende soorten reigers. Nesten in MaleisiŽ werden zoín 8-10 meter boven de grond gebouwd meestal in dode bomen.

 

  

GEDRAG

Het broedpatroon en de paring zijn vrijwel gelijk met die van de andere bosooievaars. Tijdens diverse vertoningen op het nest, trekken de Javaanse nimmerzatten de kale huid van het gezicht en nek terug, waardoor het gebied 2 tot 3 keer zo groot wordt. Dit is zelfs groter dan bij de Indische nimmerzat. Tussen de vertoningen door hangt de huid losjes en gerimpeld als bij een kalkoen. Het mannetje bied zich aan door het gladstrijken van zijn veren kleed en het naderende vrouwtje beantwoord met een neerbuigende houding en een geopende bek. Wat enkele dagen kan aanhouden tijdens de paar formatie. Het mannetje vliegt vaak rondjes nadat het vrouwtje de nestplaats heeft goed gekeurd. Als hij weer op het nest landt maken ze op en neer bewegingen. Deze gaan gepaard met 4 op 5 snavel happen en een serie hees schreeuwen. Ook het heen en weer zwaaien met takjes in de snavel zijn typisch gedrag voor de Javaanse Nimmerzat. Als antwoord op het verstoren van het nest, bedreigen ze de indringer. et gladstrijken van elkaars veren kleed, wordt vaak gevolgd door het schudden van hun lijven. Ze krabbelen ook regelmatig op hun kop

 

 

NESTGEWOONTEN

Ze nestelen in kolonies en op Java werden 5-8 nesten in een enkele boom gevonden. De meeste kolonies zijn klein maar kunnen uiteenlopen van 10/20 tot wel 100 nesten bij elkaar.

 

  

EIEREN

De eieren zijn kalk wit en meestal erg vies. Op west Java lagen in 9 nesten 3 eieren per nest. Heel soms zijn het er 4.

De incubatie tijd is geschat op 27-30 dagen.

 

 

JONGEN VOEDEN 

De ouders voeden de jongen door het eten op te braken op de nestvloer, van waar de nest jongen het oppikken.

Kleine jongen worden meer gevoerd dan grotere jongen 4 weken lang worden ze  2 keer per uur gevoerd, terwijl de grotere jongen alleen aan het einde van de middag gevoerd worden. p het heetst van de dag worden de jongen beschermd door de ouders die met hun vleugels gespreid schaduw over het nest brengen. e ouders brengen soms water naar het nest om ze af te koelen en om ze te laten drinken. (druppelt uit de snavel van de ouder). e extreme hitte wordt ook verzacht doordat de vogels over hun poten plassen wat deze poten een wit uiterlijk geeft. p Pulau Rambut, Java bezaten de aktieve nesten in 1984 2 jongen per nest. Na 6/7 weken zijn de jongen instaat om het nest te verlaten en beginnen te vliegen, en na 8 weken kunnen ze goed vliegen maar worden nog wel steeds gevoerd door de ouders.

 

  

HERKOMST

Deze soort was eerst ondergebracht onder de Ibis soorten, maar tegenwoordig wordt hij gezien als ooievaar.

 

  

BESCHERMING/BEDREIGING

Deze soort is sterk achteruitgegaan in Vietnam door de oorlog van 1963-1975. Uitgestrekte mangroven werden opnieuw gevormd en beschermd door opzichters en heeft tot resultaat dat ze weer her gekoloniseerd zijn e laatste jaren. Ergens anders wordt hij serieus bedreigd door de jacht, verstoringen van de broedgebieden en herindeling van de mangroven, en door beÔnvloeding van eb en vloed, visboeren en in IndonesiŽ de menselijke vestigingen. Van de 26 gebieden waar deze Javaanse Nimmerzat voorkomt zijn er 16 dus 62% serieus bedreigt. e Javaanse nimmerzat wordt meer en meer opgenomen in de dierentuinen. ommige van deze ooievaars zijn aangeschaft als jonge afikaanse nimmerzat en toen volwassen werden bleken het Javaanse nimmerzatten te zijn. Op dit moment worden r zoín 70 Javaanse nimmerzatten in 9 dierentuinen buiten IndonesiŽ gehouden. In IndonesiŽ hebben opzichters er in 1980 voor gezorgd dat er overal goed gecontroleerd word en dat ze beschermd zijn. Er werd zelfs een heel programma voor opgesteld.Hun speciale belang ligt vooral om een speciaal netwerk te vormen van natte leefgebieden zoals is gedaan in Vietnam. Hoewel het verlies van de kustgebieden nog steeds doorgaat zoín 100 000 ha geschat in IndonesiŽ per jaar. De bijna totale verwoesting van de mangroven bossen op Java zijn hun grootste bedreiging. Ook worden ze in veel gebieden met netten gevangen en worden de eieren weggestolen uit de nesten. De Javaanse nimmerzat is officieel beschermd in MaleisiŽ en IndonesiŽ. Alleen als de Javaanse nimmerzat in wildlife reservaten goed kunnen overleven en als ze actief beschermd worden in hun leefgebied maakt de Javaanse nimmerzat nog een kans om te overleven.

Laatste wijziging op: 07-07-2007 17:33