Nieuwe pagina | Nieuwe pagina | Berthus en Nelly Oktober | Telefoonkaarten japan | Nieuwe pagina | Nieuwe pagina | Cuttlebug embossing folders en stanzen | Double Do Alfabet | Nieuwe producten cuttelbug Verkrijgbaar!!!! | Kaarten gemaakt met de cuttlebug | Algemene informatie | E-mailformulier | Gastenboek | Weblog | Abdim ooievaar | Afrikaanse Gaper | Afrikaanse Maraboe | Afrikaanse Nimmerzat | Afrikaanse Wolhals Ooievaar | Hamerkop ooievaar | Indische Gaper | Indische Maraboe | Indische Nimmerzat | Indische Wolhals Ooievaar | Jariboe | Javaanse Maraboe | Maleise Nimmerzat | Schimmelkop Ooievaar | Schoenbek Ooievaar | Vorkstaart Ooievaar | Witte Ooievaar | Zadelbek Ooievaar | Zwartnek Ooievaar | Zwarte Ooievaar | Zwartsnavel Ooievaar | Wantlist Stork Stamps | Ooievaars postzegels | Ooievaar telefoonkaarten | Double Stork items | Ooievaar postzegellijst | Maximumkaarten | 1e Dagenvelopen | Ooievaar boeken en folders | Ooievaarverzameling | Ooievaarkaarten | Ooievaars schedels en skelletten | kerstkaarten met de cuttlebug

 

INDISCHE MARABOE / ARGALA MARABOE     

LEPTOPTILOS DUBIUS.

 

Indische maraboe uiterlijk 1

 

ANDERE BENAMINGEN

Engels               :  Adjudant Stork, Larger Adjudant, Pouched Adjudant
Duits                 :  Indische Marabu, Argala, Argala Marabu
Hindi                 :  Hargila (bone swallower), Garur, Peda dhauk
Dakhani            :  Dusta
Mirshikars        :  Dhenk
Bengali              :  Chaniari Dhauk
Assamese          :  Hargila, Bortukia
Telegu               :  Peenigala konga
Burmese            :  Don-zat
Lengte                  :  120-150 cm
Vleugelslagen      :  129 per minuut

 

 

UITERLIJK

De grote adjudant is de grootste en lelijkste van de Aziatische ooievaars. Staand is hij 120-150 cm groot als hij met zijn kop uitgestrekt staat. Hij lijkt vaak korter door zijn ingezakte houding. Zijn hoofdkleuren zijn zwart, grijs en wit, met een bijna veer loze kop en nek en massief geschapen snavel en een naakt rood/roze keelzak die onder de voorkant van de nek hangt. Hij wordt grote adjudant genoemd omdat hij ook loopt met een vastberaden uitgemeten manier van lopen als die van een militaire adjudant.

 

 

VEREN KLEED VOLWASSENEN

De bovendek veren zijn lei grijs, met een vale rand langs de vleugels die gevormd worden door de vaal grijze 2e grote dekveren. De onderste gedeelten zijn wit. De kop, nek en keelzak hebben haast geen veren, maar wel wat bruin haarachtige veren verspreid over de achternek, nek en zijkanten van de kop. Bij de rug zijn een aantal witte veren rond de basis van de nek omringt door een rood oranje luchtzak van ongeveer 15 cm in diameter. Die alleen zichtbaar is als hij opgeblazen is. De iris is wit tot geel/wit. De snavel varieert van vaal geel tot groen en is meer rood aan de basis. De kale huid op de kop is dof rood/bruin, wat overgaat naar steenrood op de achternek en zwart op de voorkruin. De keelzak en nek zijn voornamelijk geel, met meer roze en zwarte stippen op de keelzak. De poten en tenen zijn eigenlijk hoorn kleurig bruin tot donkergrijs, maar lijken meestal grijswit tot kalkwit door uitwerpselen. Het mannetje en vrouwtje zijn qua veren kleed identiek. Maar het mannetje is iets groter dan het vrouwtje en de snavels zijn zwaarder. Bij de vrouwtjes is die iets gebogen.

 

 

BROED VEREN KLEED

In het begin van het broedseizoen worden de bovenste veren vaal blauwgrijs, en de vale vleugelrand wordt zilvergrijs. De onderstaartveren zijn wit aan de basis en donker rook grijs op de toppen. Ze worden overvloedig donzig tijdens het broedseizoen. Het gezicht en voorhoofd worden korstig wat lijkt op gedroogd bloed. De keelzak wordt helder saffraankleurig geel.

 

 

VEREN KLEED JONGEN

De nestjongen zijn bedekt met dichte witte dons, op de nek en kop na. Ze zien er hetzelfde uit als de jongen van de maraboe of de kleine adjudant, maar de kleine adjudanten hebben een iets dunnere snavel.

 

 

ONVOLWASSEN VEREN KLEED

De onvolwassen grote adjudanten zien er hetzelfde uit als de volwassenen, maar hebben donkere boven dekveren, zonder de vale rand langs de vleugels en met dichtere valer bruin tot grijze veren op de kop en nek. Net als de volwassenen hebben ze rook grijze onderstaartveren.

 

 

GELUID

Het is voornamelijk een stille ooievaar behalve rond het nest. Snavel klepperen is gewoon tijdens de balts en andere vertoningen. Tijdens de balts wordt een laag koe-achtig “ Mooins” voortgebracht en hun roepen zijn erg gelijk aan die van de Afrikaanse maraboe.

 

 

VLIEGWIJZE

Als je een volwassen grote adjudant boven je ziet vliegen zie je de opvallende vaal/grijze band die gevormd wordt door de zilvergrijze 2e dekveren. Ondanks de snelle vleugelslagen bij het wegvliegen, vliegt de grote adjudant krachtig met luide ritmische vleugelslag en zodra ze op de goede hoogte zitten cirkelen ze gracieus op de termiek.

Eenmaal aan het vliegen zijn ze majestueus en een grote groep grote adjudanten is zeer imposant om te zien. Anders dan de witte ooievaars vliegen de grote adjudanten met hun kop ingetrokken tussen de schouders, zoals bij reigers. Het aantal vleugelslagen is 129 per minuut.

 

Indische maraboe vliegend 2 indische maraboe vliegend 1.

 

 

GROTE ADJUDANTEN EN ANDERE OOIEVAARS

De enige andere soort ooievaar waar de grote adjudant in zijn gebied mee verward kan worden is de kleine adjudant. De grote adjudant onderscheid zich doordat hij groter is, heeft vaal grijze bovendek veren, en de vaal grijze rand langs de vleugels zowel te zien in rust en als hij vliegt. De pluk van onbevlekte witte veren rond het begin van de rug en de basis van de nek, grotere bek, donker voorhoofd, donker roetachtige onderstaartveren, meer spaarzame veren op de kop en nek. Onbedekte rode huid die zichtbaar is onder de oksel. En veel grotere keelzak (20-30 cm) als hij opgeblazen is.

 

 

DISTRIBUTIE EN POPULATIE

De grote adjudant leeft verspreid in Tropisch Azië. Vroeger broedde hij van noordoost India, Burma tot in Thailand, Kampuchea en Zuid Vietnam. Hij is daar nu uitgestorven of een zeldzame gas in zijn voormalige gebied. Recentelijk is hij alleen broedend gezien in Assam India (1990). Hoewel hij misschien nog wel in het moeras bosgebied van Min Hai Provincie Vietnam broed, maar daar is na 1987 niets meer van geregistreerd. De grote adjudant is een grote liefhebber van een vaste plaats, maar zwerft soms ook rond omdat hij afhankelijk is van de lokale condities. Tijdens hun voormalige overvloedige aanwezigheid kwamen grote adjudanten tijdens de regens naar India en vertrokken weer naar Burma tijdens het droge seizoen om daar te broedden. In jaren dat zwermen sprinkhanen hevig waren kwamen de grote adjudanten in grote getale naar India waar ze normaal gesproken niet waren. De grote adjudant zwerven onregelmatig met name tijdens de regentijd naar Pakistan, Nepal, Noord centraal India en soms ten zuiden van Tamil Nandu (Madras provincie). Tussen 1987-1989 werden er grote aantallen gezien in Assam India, op een dag 56 in Tezpur en 83 in Guwahati en de totale populatie werd geschat op ongeveer 300 grote adjudanten. In April/mei 1989 werden er 80 geteld op 10 verschillende locaties in Assam. Van Oktober 1989-Januari 1990 werd een speciaal gebied ingericht en 75 actieve nestparen werden gelocaliseerd in Lower Assam.

 

 

LEEFOMGEVING

De grote adjudanten komen voor in verschillende natte gebieden zoals moerassen, bij meertjes, met name waar het water opdroogt en de vissen geconcentreerd in laag water zitten. Ze gebruiken natte gebieden alleen tijdens het broedseizoen daarbuiten voeden ze zich met name met afval van de mensen en afval van de abattoirs. Vroeger was deze grote adjudant veel gezien bij menselijke nederzettingen en voedde zich met aas. Tijdens de 19e eeuw hielpen de groten adjudanten de stad Calcutta door het opruimen van hun afval. Op dat moment was er haast op elk dak een grote adjudant te zien ( 1929 - 329).

 

 

FOERAGEERGEDRAG

Het gewone gedrag van de grote adjudanten is lopend door het water zoekend naar voedsel, of hij wacht gewoon zijn beurt af en eet wat er te krijgen is.Tijdens het foerageren bij zwermen moeras sprinkhanen in Rajasthan India is waargenomen dat de grote adjudant ging rennen en met zijn vleugels fladderend voor bosjes ging staan waar de sprinkhanen in ‘s morgens in rusten. Gestoord door het zware en harde geluid van de vleugels sprongen de insekten op de grond vanaf hun rustplaats waar ze onmiddellijk aangevallen werden door de snavel van de grote adjudant en werden opgegeten. Buiten het broedseizoen om staat deze grote adjudant bekend om zijn verschrikkelijke eetgewoonten. Ze eten omnivoren en er zijn maar weinig dingen die ze niet door kunnen slikken. Een gevangen grote adjudant slikte een schoen door met een stalen neus. En een andere keer slikte hij een vogel door met vleugels veren en al. In Assam India is eens gezien dat een grote adjudant een ruggegraat van een dode buffel van zo’n 30 cm doorslikte. De grote adjudanten zijn eerlijke gezellige dieren tijdens het foerageren en eten vaak samen met andere adjudanten, gieren en kiekendieven bij dierkarkassen en afvalbergen. Als ze in natte gebieden foerageren eten ze tot het voedsel aanbod uitgeput raakt, daarna gaat de groep ergens anders heen.

 

Indische maraboe foerageerwijze 1 Indische maraboe foerageerwijze 2

 

VOEDSEL

Het voedsel bestaat uit aas, vis, kikkers, reptielen, mosselen, sprinkhanen en zelfs verminkte eenden. Tijdens het broedseizoen veranderd hun dieet en eten ze ook gewervelde dieren vanwege het benodigde calcium voor de snel groeiende jongen.

 

 

AANVAL

Er zijn agressieve gedragingen waargenomen bij gevangen grote adjudanten bij het voeren, ze vertoonden naar voren gedragingen en gingen rechtop staan. Maar zelfs de dominante grote adjudanten worden vaak geïntimideerd door de veel agressievere gieren in het foerageer gebied. De snavel bijt wordt vaak waargenomen als ze benaderd worden door een andere volwassen grote adjudant, ze houden hun lichamen nog horizontaal nog met de nek ingetrokken en geeft een enkele klap met de snavel. Hij geeft ook een klappend geluid met de snavel als hij opvliegt.

Het aanval gedrag wordt opgevoerd als ze gestoord worden en gaat gepaard met herhaaldelijk schel geklaag.

 

 

BALTS

De op en neer bewegingen tijdens de begroetingen van elkaar op het nest en het snavel klepperen gebeurd naar boven inplaats van met de kop naar beneden zoals bij andere maraboes.

 

 

NEST

De grote adjudant nestelt en rust in grote bomen vaak in de buurt van dorpen en niet perse in de buurt van natte gebieden. Nesten in Assam waren gebouwd in hoge bomen zo’n 27-30 meter boven de grond en het was de grootste boom in de omtrek van 500 meter. In 1989 werden 75 nesten gevonden die geconcentreerd waren in 6 kolonies in Assam India. Ze waren gebouwd op 12-23 meter hoogte in verschillende bomen. De nest bomen waren beschermd door dicht bamboe. Het nest zelf is een groot platvorm van takken 1-2 meter in diameter en meer dan 1 meter diep.

 

 

BROEDGEDRAG

De paren broedden alleen of in kleine tot grote kolonies, soms met andere vogels inclusief de kleine adjudant. In India Assam zijn enkele nesten gevonden maar ook een kolonie van 31 nesten bij elkaar.

 

 

HERKOMST

In veel opzichten heeft de grote adjudant nauwe karaktertrekken van de Afrikaanse maraboe.

 

     

PARING

Het paringsgedrag lijkt veel op die van de Afrikaanse maraboe, welke veel beter beschreven is. De volwassenen zijn nogal druk op het nest, zowel lichamelijk als door luid te klepperen met de snavels. En ze laten een variatie van luide roepen horen, en flapperen met de vleugels.

 

 

EIEREN/JONGEN

De eieren worden gelegd tussen September en Januari in Assam. Het broedsel bestaat uit 2-3 eieren 4 is zeldzaam gemiddeld 2,9 eieren per nest. De eierschalen zijn wit, maar worden al snel erg bevuild zodra het broeden gaat beginnen. Beide sexen bouwen aan het nest, broeden en voeden de jongen. De incubatietijd is 28-30 dagen.

Op 75 Assamese nesten in 1989/1990 kwam 75% van de eieren uit met een gemiddelde van 2.2 per nest. De jongen maken op en neer bewegingen naar de ouders toe voordat ze bedelen. Ze openen hun bekken wijd en gooien hun koppen vertikaal achter over en laten een serie van neusklanken horen voordat ze weer gaan bedelen.

 

 

BESCHERMING/BEDREIGING

Dit is waarschijnlijk de meest bedreigde soort van Azië’ In de vroege jaren van de 20ste eeuw was de grote adjudant erg gewoon in India buiten het broedseizoen en ze verzamelde zich in grote getale in Burma om daar te broeden. Ze leven nu niet meer in Burma. Herindelingen zijn noodzakelijk om nieuwe broedgebieden te creëren en ze moeten dringend beschermd worden. Als de achteruitgang van de afgelopen jaren zich voortzet zal hij in de toekomst zeldzaam worden of zelfs verdwijnen. Zowel de Indische maraboe als de Javaanse maraboe worden dus bedreigt in hun aantal. De grote adjudant is een aaseter en wordt door de Hindoes als onrein en oneetbaar beschouwd. In Burma zijn zoveel nestbomen gekapt en daardoor is deze ooievaar waarschijnlijk gelimiteerd uit dat land. De grote adjudant leeft niet meer in Bangladesh door de jacht, echter heel zeldzaam wordt er nog een gezien.

De ontdekking van 75 broednesten in Assam India (1990) is zeer bemoedigend, maar de meeste nesten zijn in bomen die op privé terrein staan en die worden gekapt voor eigen gebruik door de eigenaren. Door drainage van de natte gebieden en landbouw en doordat de bestaande gebieden ingevuld worden door b.v. enorme groei van waterhyacinten en gras. De industrie komt opzetten in de natte gebieden, daarnaast worden ze ook bedreigd door insekticiden en moeten ze competitie leveren tegen de veel grotere gier populatie. Verder worden volwassenen en hun jongen soms vermoord voor voedsel door Nomaden die de grote adjudant in de winter bedreigen. Een ander groot probleem voor de grote adjudant is dat de menselijke omgeving zich totaal niet bewust is van hun status en noodzaak om deze soort te beschermen. Ondanks dat is er nu toch in Brahamputra vallei in Assam een gedeelte waar deze soort nog een kans maakt. Wat toegang geeft tot broeden, gebruik leefomgeving, foerageer gebieden en ze genieten daar bescherming. Dit houdt ook in dat de dorpelingen worden ingelicht over hun achteruitgang, bescherming van nest en rust in de gebieden. En door geld te verstrekken waar nesten gelocaliseerd zijn.Bekende nest bomen kunnen worden aangeschaft als Nationaal bezit en strenge regels tegen het verstoren van de ooievaars wordt bevorderd.

We raden de Indiaanse regering per direct aan om meteen stappen te ondernemen om deze zeldzame gast te beschermen in hun gebied.

Laatste wijziging op: 18-08-2007 20:50