Nieuwe pagina | Nieuwe pagina | Berthus en Nelly Oktober | Telefoonkaarten japan | Nieuwe pagina | Nieuwe pagina | Cuttlebug embossing folders en stanzen | Double Do Alfabet | Nieuwe producten cuttelbug Verkrijgbaar!!!! | Kaarten gemaakt met de cuttlebug | Algemene informatie | E-mailformulier | Gastenboek | Weblog | Abdim ooievaar | Afrikaanse Gaper | Afrikaanse Maraboe | Afrikaanse Nimmerzat | Afrikaanse Wolhals Ooievaar | Hamerkop ooievaar | Indische Gaper | Indische Maraboe | Indische Nimmerzat | Indische Wolhals Ooievaar | Jariboe | Javaanse Maraboe | Maleise Nimmerzat | Schimmelkop Ooievaar | Schoenbek Ooievaar | Vorkstaart Ooievaar | Witte Ooievaar | Zadelbek Ooievaar | Zwartnek Ooievaar | Zwarte Ooievaar | Zwartsnavel Ooievaar | Wantlist Stork Stamps | Ooievaars postzegels | Ooievaar telefoonkaarten | Double Stork items | Ooievaar postzegellijst | Maximumkaarten | 1e Dagenvelopen | Ooievaar boeken en folders | Ooievaarverzameling | Ooievaarkaarten | Ooievaars schedels en skelletten | kerstkaarten met de cuttlebug

 

JARIBOE                     

JARIBU MYCTERIA        

 

 

ANDERE BENAMINGEN

Spaans :  Garzon soldado, Garzon blanco, Baguari, Ciguena de cuello pelado, Galan sin ventura, 
 Juan grande
Nederlands :  Blaasman
Warrau :  Doih
Masculi :  Tararamu
Arawak :  Mora-coyaschre
Guarani :  Tuyuyu
Portugees :  Tuiuiu-corol, Jaribu Moleque
Lengte :  staand 120-150 cm
Spanwijdte :  2,4 meter = bijna 8 voet
Vleugelslagen :  179 per minuut

 

 

UITERLIJK

De Jariboe ooievaar is een forse, volledig wit bevederde ooievaar. Heeft een zwart hoofd en een zwarte massieve licht gebogen bek. Dit is de enige ooievaar, met allemaal witte veren ook in de vleugels en in de staart. Het hoofd en nek zijn vederloos, behalve de grijze versierde veren op de rug van de kroon. De bovennek heeft een donker zwarte huid dat aansluit met een band van losse roze huid. Welke een opblaasbare keelzak vormt rond het langste gedeelte van de nek. Het blaast op en krijgt een vurig uiterlijk tijdens boosheid, opwinding of lichamelijke inspanning. Een smal ovaal stukje van de kale huid overlapt ook de borstkas hoewel dat meestal bedekt wordt door de veren, het wordt pas zichtbaar als de Jariboe gaat staan, voordat hij op vliegt en/of zich opmaakt. De vleugelveren zowel de primaire als de secundaire zijn wit en hij is daarmee de enige witte soort van alle ooievaars. De poten en voeten zijn zwart, de iris is bruin bij beide sexen. Beide sexen hebben hetzelfde veren kleed, hoewel de vrouwtjes een klein beetje kleiner zijn en een dunnere en meer gebogen snavel hebben. Individuele vogels kunnen onderling verschillen door variaties in de vorm van de zwart/rode verbinding op de kale nek. Sommige vogels hebben zelfs kleine rode vlekken op de zwarte huid of zwarte op de rode huid. Dergelijke verschillen schijnen tijdens het ouder worden niet te veranderen, zodat zij voor onderzoekers gemakkelijk te bestuderen zijn, als ze niet individueel gemerkt kunnen worden. De veren die meestal vies zijn in andere tijden van het jaar zijn tijdens het broedseizoen onbevlekt wit. De kale huid van de nek is glad en zijde zacht. De rode band rond de nek fleurt op, door toenemende sexuele inspanning en is de meeste tijd vuurrood.

 

 

UITERLIJK JONGE JARIBOES

Jonge Jariboes hebben een gevlekt bruin/grijs veren kleed, de veren zijn lichtgrijs met donkere vlekken.

Een licht verspreid donker bruin, haarachtig dons wordt vastgehouden op het hoofd en nek, welke op het achterhoofd het langste is en waar het een zwarte kroon vormt. De onderkanten zijn bijna geheel wit en de vleugelveren zijn gestippeld met grijs en bruin geel. De verandering naar het witte veren kleed ontwikkeld zich geleidelijk na de eerste 2 jaar, beginnend aan de onderkant en bovenop de staart.

 

 

GELUID

Normaal gesproken is deze soort geluidloos, maar kleppert luid met de bek om alarm te slaan. Een kuchend geluid is af en toe hoorbaar als ze elkaar het hof maken en tijdens het op en neer buigen na een begroeting. Luid klepperen gebeurd als reactie na verstoring van het nest.

 

 

VERSPREIDING EN POPULATIE

De Jariboe broed van Zuid Mexico (Campeche en tabasco waarschijnlijk Quintana Roo) lokaal tot de lage landen van Centraal Amerika (Belize Guatemala, Nicaragua, Costa Rica) en in het meeste van Zuid Amerika ten Oosten van de Andes. Komt vooral voor in Zuid Amerika  van Colombia (Lager dan Magdalena) Venezuela en teh Guianas, Zuidwaarts in Peru (Zeldzaam bij de kust) Oost Bolivia, Brazilië, Paraguay, Uruguay, tot Noord Argentinië

(Corrientes Santé Fee Provincies) en een enkele maal tot Buenos Aires. De populaties concentreren zich in de altijd natte landen van Colombia en Venezuela Lianos tot het Braziliaanse Chaco. Variaties zijn geregistreerd van Texas tot Oklahoma.  In Zuid Amerika is de Jariboe steeds aanwezig en is geen migrant (geen trekvogel).

 

 

ECOLOGIE

Jariboe ooievaars verkiezen groots opgezette ondiepe moerassen, natte graslanden, plassen, rivieren en weilanden, zowel in het binnenland als aan de kust. De Jariboes komen voor in open landschap, maar preferen bosgebieden

in de buurt, om in te rusten en te broeden.

 

 

VLIEGWIJZE

De Jariboe vliegt sierlijk, met gestrekte nek en poten. De nek vertoond een onevenredigheid door de uitpuilende huid om de nek. Tijdens het vliegen zorgt deze uitpuiling ervoor dat de nek gedeeltelijk ingetrokken wordt.

Om op te vliegen nemen ze een aanloop. De Jariboe wisselt enkele vleugelslagen at met glijvluchten en ze

maken geregeld gebruik van de thermiek om te zweven.

 

 

VOEDSEL

Het voedsel bestaat uit: vis en paling, maar ze eten ook veel soorten prooi zoals: insekten en slakken, mosselen, krab, kikkers, kleine zoogdieren en slangen

 

 

EETGEWOONTES

De Jariboe voedt zich staand of langzaam lopend met de nek naar voren gestrekt en de bek naar beneden gericht, terwijl ze zonder wat te zien het water onderzoeken en na een paar stappen toehappen. Hij stapt soms ook op het voedsel af als hij ze ziet. Hapt snel toe, of rent en springt een kort stukje achter zijn prooi aan. Als de prooi gevangen is, draagt de Jariboe de prooi aan land, bijt er een paar keer in, voordat hij het doorslikt. Ze proberen palingen te zoeken door in de modder te prikken. Jariboes zoeken meestal alleen naar voedsel, of in paren, maar als de voedselconcentratie hoog is, stromen ze soms in grote getale toe, te samen met andere soorten. Ze worden ook aangetrokken tot vuur(vluchtende dieren zijn een gemakkelijke prooi). In grote getale werden ze gesignaleerd tijdens een muizeplaag in Argentinië. Legers van deze vogels werden gezien, terwijl ze het gras van alle kanten beslopen. Of aan het einde van de dag als ze gezamenlijk naar de nabijgelegen plas vlogen. Naumburg(1930) observeerde 200-300 Jariboes bij elkaar bij plassen in ” The Phantanal”  van “ The Mato Grosso Brazilië”.

 

 

HOFMAKERIJ

In gevangenschap ligt het initiatief bij het vrouwtje die het agressief verdedigde territorium van de man betreed door op de man toe te rennen met haar hoofd naar beneden, terwijl ze kucht en kleppert. De eerste begroeting vindt ook plaats door het initiatief van het vrouwtje, waarna het mannetje reageert. Nadat het paartje is gevormd, volgt een relatie zoals die van ooievaars bekend zijn. Na de hoog/laag begroeting, volgt een moment dat ze elkaar aankijken de lijfjes gestrekt, vleugels gesloten, de nekken naar bovengericht en de bek bijna horizontaal. De Jariboes gaan dan luid klepperen 8 tot 10 keer, terwijl ze langzaam hun hoofd van de ene naar de andere kant schudden, rijzen licht op en schaven hun bek. De fladderdans is een spectaculaire sociale vertoning, meestal gezien ver van het nest in de voedselomgeving. Een van de twee, meestal het mannetje gaat plotseling rechtop staan, rent weg van zijn partner, opent zijn vleugels en klappert daarmee, draait dan om en begeeft zich sierlijk weer richting partner, en blijft vervolgens een ogenblik staan met de vleugels wijdgespreid. Deze vertoning is bekend bij de Jariboe, de Zwartnek ooievaar en bij de Zadelbek ooievaar. De enige 3 soorten met witte veren in de vleugels. Deze vertoning wordt meestal gezien bij paartjes, maar soms ook bij een enkele Jariboe die alleen is. Luid klepperen gebeurd als reactie na verstoring van het nest.

 

 

DE PARING

De geslachtsdaad vindt plaats op het nest, meestal zonder voorspel en duurt 13/19 seconden. De geslachtsdaad gaat vaak gepaard met een hijgend geluid van een van de vogels.

 

 

HET NEST

Tijdens de eerste nestvorming worden de takjes meestal door het mannetje verzameld en door beide vogels in de goede positie gelegd. Het nest wordt gemaakt van takken van ongeveer 5 cm dik en 1,5/2 meter lang,gecombineerd met kleine takken en twijgjes en gelijmd met gras. De nesten worden meestal voor meerdere malen gebruikt, maar nesten in palmen die dood zijn gegaan worden niet meer gebruikt. Een nest in Venezuela was pas na ongeveer 2 maanden helemaal af. De broedperiode hangt af van waar ze nestelen en houdt verband met de regentijd.

In Venezuela en Argentinië nestelen ze tijdens de overgang van het natte seizoen naar het droge. In Suriname nestelen ze tijdens het regenseizoen. Juist tijdens de broedperiode zijn de Jariboes er erg op gebrand hun territorium rond het nest en voedselvindplaats te verdedigen. B.T. Thomas registreerde dat Jariboes tot 2 keer toe een Magoeari ooievaar wegjaagden die binnen een straal van 100 meter van het nest vloog.

Een gevangen gehouden mannetje dat werd geobserveerd, bedreigde een tapir, door het hoofd naar achteren te gooien tot de bek vertikaal was en begon te bijten. De mannetjes zijn ook erg agressief naar de bewakers tijdens het

broedseizoen. Het kan aangenomen worden dat de paartjes bij elkaar blijven in succesvolle seizoenen en gebruiken dan de dezelfde nesten. Dus relatie wisselingen komen niet vaak voor. Op de grond benaderen de vogels elkaar door te fladderen en klapperen, wat de onderlinge band versterkt.

 

 

NESTPLAATSEN

De Jariboe nestelt alleen in de toppen van hoge bomen en vaak in palmen. Aan de kust van Mexico, nestelen ze in grote mangroven. De nesten zijn vaak in de buurt van kolonies van andere vogels, maar normaal gesproken niet in de buurt van andere Jariboes.  B.T. Thomas vond 5 actieve nesten binnen 250 ha. in Venezuela. Het grote nest wordt gemaakt in de buurt van of op de top van een hoge boom, meestal de hoogste in de omgeving van de vogelburen, zodat hij over ze heen kijkt en een goed uitzicht heeft op de omgeving. Zelden nestelen ze op de top van hoge rotsen. De nesten zelf zijn vlak en groot, zo’n 2 meter breed en 1 meter diep,

 

 

EIEREN EN JONGEN

Beide sexen broeden en voeden de jongen. De eieren zijn vies wit, Het broedsel bestaat uit 2-4 soms 5 eieren.

 

 

VERSCHILLEN EN GELIJKENISSEN MET ANDERE OOIEVAARS

Het is een van s’werelds grootste ooievaars. De Jariboe is aanmerkelijk groter dan de Amerikaanse Bosooievaar

en hebben een naar boven gebogen massieve bek. Het grote en zwarte hoofd en bek onderscheidt zich van de

Vorkstaart ooievaar. De vlucht is gelijk aan de Amerikaanse Witte Pelikaan, maar is groter met een gestrekte nek en poten en allemaal witte veren. Hij is iets groter dan de maraboe.

 

 

NATUURBESCHERMING

Omgeving reorganisatie en menselijke verstoring wordt gezien als een bedreiging van de Jariboe. Door ontginning van moerassen, speciaal voor agrarische doeleinden. Boomkappingen zijn hoofdzakelijk, de bedreigingen door menselijke activiteiten. De Jariboe werd een symbool van Natuur- en Moerasbescherming in Centraal Amerika, voornamelijk in Belize en Costa Rica. Het is vastgesteld dat hij bedreigt wordt in Centraal Amerika en hij loopt gevaar in Nicaragua. Bescherming van de Jariboes en moerasgebieden is noodzakelijk, ook voor andere soorten. In Suriname is de soort ongewoon deze dagen en is hun aantal mede gereduceerd door het willekeurig afschieten van de Jariboes , waar hij gezien wordt als een speeltje om op te schieten. Nesten worden nog maar zelden waargenomen.

 

 

VERDEDIGEN VAN TERRITORIA

Jariboes leven in gebieden die ze verdedigen. Vooral de mannetjes zijn erg agressief in het bewaken van hun territorium voor andere Jariboes of andere indringers waaronder ook de mens. In Venezuela viel een Jariboe een Amerikaanse Bos ooievaar aan die een Paling had gevangen, de eigenaar hield de indringer tegen en veroverde de prooi.

 

     

 

Laatste wijziging op: 07-07-2007 17:17